Bio

      Práce

    Knihy

  Kontakt


Buy Better
soubor kreseb, 2021

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5


Soubor obrysů cedulek odstřihnutých od oblečení je dokumentem starosti o povrch vlastního těla a touhy po výrazu a vyjádření. Po obkreslení cedulek, které zbyly po nakupování, zůstaly jejich obrysy jakožto strohý a monotónní sled znaků. Uvádím ukázku ze souboru.  

foto: Radek Dětinský