Bio

      Práce

    Knihy

  Kontakt


Zykalor
(ze série Skleněné pláště obalů psychofarmak) digitální fotografie, 2020

Publikováno v rubrice Galerie A2 14-15/2022, kurátorem byl Hynek Alt.

Link*