Bio

      Práce

    Knihy

  Kontakt


Úvahy nad zájmeny
instalace (synchronizovaná tříkanálová videoprojekce, nahrávky básnických fragmentů, skartované papíry použité ve videích), 2018

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Zapisuji korektorské značky a jejich významy. Z korektorské práce tyto značky už takřka vymizely a staly se samostatnými vizuálními znaky. Tříkanálová projekce je znakovou koláží úpravy textu, ale také hledáním vlastního jazyka, které se děje prostřednictvím přeskupování a škrtů zpochybňujících prvotní formu. Instalaci prostupují nahrávky básnických fragmentů ze sbírky Úvahy nad zájmeny.

Diplomová práce na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Nových médií 1 Tomáše Svobody.Zuzana Gabrišová: České básnířky na pokračování. Tělo a tělesnost. Glosolália 2/2021  Link*