Bio

      Práce

    Knihy

  Kontakt


Obrysy náplastí
sada fotografií, 2021

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7


Soubor náplastí je představen pomocí jejich obrysů – pravidelně uspořádaných znaků. Obkreslené tvary na pauzovacích papírech jsou katalogem těla, redukovanou a abstrahovanou stopou zraňování, hojení, ochrany i zakrývání a léčení. Fotografie jsou focené z pohledu toho, kdo drží kresby v rukou a dívá se na ně. Díky průhlednosti pauzovacích papírů je vidět pod kresby. Uvádím ukázku ze souboru.

foto: Radek Dětinský