Bio

      Práce

    Knihy

  Kontakt


Svědectví o vrstvení
spolu s Johanou Střížkovou, video, 17 min., 2016


Vidíme statický záběr pohybu trysky 3D tiskárny, která postupně vytváří sousloví „svědectví o vrstvení“. Jde o obrazovou tautologii, v níž je zobrazené potvrzováno procesem zobrazování. Pomocí technologie tisku jsou vrstvená slova provedena osobním rukopisem.

Vystaveno v Galerii 207 (2016), v POP-UP Galerii AVU (2021) a ve videogalerii Nové scény Národního divadla (2021).