Bio

      Práce

    Knihy

  KontaktZáznamy o těle
audionahrávky, 2019–2020


Záznamy o těle jsou soubor verbálních popisů vizuálních děl v podobě nahrávek. Chci jimi zvýraznit deficit jakožto ekonomii tvorby, v níž se dílo stává spíše připomínkou a je zbavené vlastností, které tvorbu komplikují – finanční náročnosti, prostorové náročnosti nebo potřeby skladovacích prostor. Popis díla je ekonomicky mnohem výhodnější než jeho hmotná realizace. Celý soubor obsahuje 63 zvukových nahrávek, které načetla herečka Johana Schmidtmajerová.