Bio

      Práce

    Knihy

  Kontakt


Krátké dějiny zraňování
video, 14 min., 2017

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6


foto: Michal Czanderle

Video dále rozvíjí práci na „atlasu náplastí“. Pomocí náplastí ve videu konstruuji text tím, že je řadím do linií na bílou plochu. Do záběru vstupuje pouze ruka, která přidává materiál. Ta video zároveň rytmizuje. Vzniká metafora psaní či konstrukce textu-kódu. Jednotlivé kusy náplastí je možné přirovnat ke slabikám, písmenům, slovům či větám. Jsou vizuálním zápisem, který zobrazuje zraňování jako praxi kapitalismu.

Zraňování ve spojení s materiálem prefabrikovaných náplastí nabízí odosobněnou variantu asociací, jako jsou například léčení, skrývání, ochrana, péče a zakrývání. Náplast zde funguje jako vnější svědek zranění a hojení, zakrývá a označuje.

Vystaveno v galerii Jelení (Centrum pro současné umění Praha) na společné výstavě Permanently changing title, práce studentů ateliéru Nová média AVU, 25. 10. - 26. 11. 2017, vystavující: Michal Blecha, Kryštof Brůha, Tereza Gsölhoferová, Eva Hřebíková, Magdalena Kašparová, Philipp Kolychev, Kristina Láníková, Oskar Stolín, Edita Štrajtová, Klára Švandová, Danil Tzytkin, Ondřej Vicena, Karolína Vojáčková, pedagogické vedení Tomáš Svoboda, Jaromír Pesr, Jaroslav Šlauf.

Link*