Bio

      Práce

    Knihy

  Kontakt


Oční masky z kožených odřezků
koláž (kožené odřezky, klobouková guma, textilní označovače velikostí S, M, L, XL), 2020

1 / 29
2 / 29
3 / 29
4 / 29
5 / 29
6 / 29
7 / 29
8 / 29
9 / 29
10 / 29
11 / 29
12 / 29
13 / 29
14 / 29
15 / 29
16 / 29
17 / 29
18 / 29
19 / 29
20 / 29
21 / 29
22 / 29
23 / 29
24 / 29
25 / 29
26 / 29
27 / 29
28 / 29
29 / 29

Zabývala jsem se tématy tělesnosti, léčení, medikace a zraňování a realizovala jsem práce, které dále reflektují zmíněná témata. Jednou z nich je sada očních masek zhotovených z odřezků kůže v tělové barvě. Většinu našich emocí je možné komodifikovat, každou z nich je možné spárovat s nějakým produktem nebo lékem. Lidské tělo je důsledně rozděleným prostorem pro nezřídka násilnou medikaci a zdánlivě samozřejmé léčení. Jednotlivé části lidského těla, pečlivě oddělené či vypreparované z celku, často celek suplují a jsou předmětem komerčního a biopolitického tlaku. Užívám reduktivní postupy, zajímá mě práce s fragmentem.