Bio

      Práce

    Knihy

  Kontakt


Odřezky
instalace (stůl, odřezek kůže, visačka s nápisem, pojistná nit, balení visaček s nápisy, obrysy odřezků na papíře), 2021

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

foto: Filip Beránek

Vystaveno v galerii Kurzor na společné výstavě Všechno jde mimo mě, 19. 5. – 11. 7. 2021,
vystavující: Václav Sika, Kristina Láníková, Jan Fabián, František Fekete, kurátorky Sráč Sam a Denisa Bytelová.

Link*